Etusivu Risto Kuisma Arkisto

Kansanedustaja
Etusivu Takaisin Kansanedustaja Eduskuntavaalit 2003 Eduskuntavaalit 2007

 

Tiedotteet
Leikkeet
Jutut
På svenska

Risto Kuisma
Risto Kuisma
kansanedustaja

 

Laukkosken Työväenyhdistys 100v

Laukkosken Työväenyhdistys vietti 100-vuotisjuhlaa lauantaina 26.8.2006. Yhdistyksen ja sen jäsenten arvokasta työtä muistettiin ja kunnioitettiin. Koko perheelle suunnattu korkeatasoinen ohjelma oli samalla katsaus alueen monipuoliseen osaamiseen.

Lue lisää

 
Perustiedot medialle
Baskunskaper för medierna
Kuvia medialle
Elojuhlissa :: Työväenyhdistys 100 v :: Risto Kuisma 60 vuotta 1.1.2007

Eduskunta-avustaja
Harriet Nuutti
00102 Eduskunta
(09) 432 4192
040 596 1 670
harriet.nuutti@eduskunta.fi

 

Tiedotteet

Lehdistö- ja muita tiedotteita

Leikkeet

Alueen lehdistä luettuja otsikoita

Albumit

Kanssakäymistä ja vuorovaikutusta

Vuosituhat

Kirjoituksia ja puheenvuoroja

Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen sivut

 

22.2.2007: Valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroosin vastaus kirjalliseen kysymykseen vanhusten palveluista

22.2.2007: Finansminister Ulla-Maj Wideroos svarar på spörsmål om service för den äldre befolkningen

31.1.2007: Sisäasiainministeri Kari Rajamäen vastaus kirjalliseen kysymykseen poliisin toiminnasta ilkivallan estämiseksi

31.1.2007: Inrikesminister Kari Rajamäki svarar på spörsmål om polisens tag i ungdomens störande beteende

7.12.2006: Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovisen vastaus kirjalliseen kysymykseen maantietoimituksessa määrättyjen korvausten koroista

14.11.2006: Toimenpidealoite kauppakaaressa säädetyn tavaran pidätysoikeuden rajoittamisesta

9.11.2006: Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovisen vastaus kirjalliseen kysymykseen lentokenttien turvatarkastuksien asiallisuudesta

8.11.2006: Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovisen vastaus kirjalliseen kysymykseen kantatie 45:n asukkaille aiheuttamista haitoista Tuusulan Kolistimenmäellä

27.9.2006: Kirjallinen kysymys vanhusneuvoloista

27.9.2006: Kirjallinen kysymys vanhusneuvostojen asemasta 

6.7.2006: Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovisen vastaus kirjalliseen kysymykseen lentokentän turvatarkastuksen menettelytavoista

24.5.2006: Peruspalveluministeri Liisa Hyssälän vastaus kirjalliseen kysymykseen päihdeasiakkaiden kuntoutuksesta

19.5.2006: Peruspalveluministeri Liisa Hyssälän vastaus kirjalliseen kysymykseen vanhusten kuljetuspalveluista

12.1.2006: Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovisen vastaus kirjalliseen kysymykseen Venäjän ja Suomen välisestä kuorma-autoliikenteestä

28.12.2005: Valtiovarainministeri Eero Heinäluoman vastaus kirjalliseen kysymykseen harrasteajoneuvojen rakentelusta ja veron määräytymisestä 

22.12.2005: Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovisen vastaus kirjalliseen kysymykseen lentokentän turvatarkastuksista 

8.12.2005: Oikeusministeri Leena Luhtasen vastaus kirjalliseen kysymykseen ylikuormamaksuista ja ylikuormasta määrättävistä sakoista

12.10.2005: Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaojan vastaus kirjalliseen kysymykseen maaseutuviraston sijoittamisesta aiheutuvista ongelmista

22.9.2005: Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkären vastaus kirjalliseen kysymykseen sairaalakäyntien matkakulujen korvauksen omavastuusta

22.9.2005: Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtasen vastaus kirjalliseen kysymykseen tuontiautojen rekisteröinnistä

27.6.2005: Kolmas kirjallinen kysymys valtionyhtiöiden avoimuudesta ja toimitusjohtajien palkoista 

14.6.2005: Ministeri Kari Rajamäen vastaus kysymykseen yhdistyksiltä vaadittavista luvista ja maksuista 

7.6.2005: Uusi kirjallinen kysymys valtionyhtiöiden avoimuudesta ja toimitusjohtajien palkasta

7.6.2005: Oikeusministeri Johannes Koskisen vastaus kysymykseen oikeudenkäyntien julkisuuden toteutumisesta

7.6.2005: Justitieminister Johannes Koskinen svarar på spörsmål om förverkligande av offentligheten vid rättegångar

18.5.2005: Ministeri Sinikka Mönkären vastaus kansanedustaja Risto Kuisman (sd) kirjalliseen kysymykseen moottoripyörien lakisääteisistä vakuutuksista.

24.2.2005: Ministeri Hannes Mannisen vastaus kysymykseen valtion asuntorahaston avustuksien käyttämisestä vesihuoltotöihin 

24.2.2005: Minister Hannes Manninen svarar på spörsmål om understöd av Statens bostadsfond för byggandet av vattentjänster

11.1.2005: Ympäristöministeri Jan-Erik Enestamin vastaus kysymykseen hevosenpidon aiheuttamista haitoista

11.1.2005: Miljöminister Jan-Erik Enestam svarar på spörsmol om olägenheterna hästhållningen medför

5.1.2005: Sisäasiainministeri Kari Rajamäen vastaus kysymykseen ilkivallantekijöiden vastuuseen saattamisesta

5.1.2005: Inrikesminister Kari Rajamäki svarar på spörsmål om att ställa unga skadegörare till svars för sina handlingar

22.12.2004: Ulkoasiainministeri Erkki Tuomiojan vastaus kysymykseen Karjalan kysymyksestä

22.12.2004: Utrikesminister Erkki Tuomioja svarar på spörsmål om Karelenfrågan

3.12.2004: Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtasen vastaus kysymykseen valokaapeliverkkojen rakentamisen tukemisesta

3.12.2004: Kommunikationsminister Leena Luhtanen svarar på spörsmål om finansieringen av byggandet av optokabelnät

7.9.2004: Valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroosin vastaus  kysymykseen lahjoituksena annettujen elintarvikkeiden verotuksesta

18.6.2004: Sisäasiainministeri Kari Rajamäen vastaus kysymykseen suunnistuskilpailuihin vaadittavista poliisin luvista

27.5.2004: Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäreen vastaus kysymykseen hammasproteesien korvauksista

25.5.2004: Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarisen vastaus kysymykseen keksintöjen rahoituksesta

19.5.2004: Valtionvarainministeri Antti Kalliomäen vastaus Eduskunnan Elämäntaparyhmän kysymykseen alkoholin haittojen lisääntymisestä

17.5.2004: Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäreen vastaus kysymykseen työtapaturmakorvauksen takautuvasta korottamisesta

8.3.2004: Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäreen vastaus kysymykseen ulkomailla työskentelyn vaikutuksesta kansaneläkkeen viivästymiseen

8.3.2004: Social- och hälsovårdsminister Sinikka Mönkäre svarar på spörsmål om långa processen när det gäller behandlingen av pensioner til medborgare som arbetat utomlands

3.3.2004: Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarisen vastaus kysymykseen sähkön hinnoista 

3.3.2004: Handels- och industriminister Mauri Pekkarinen svarar på spörsmål om elpriserna

21.10.2003: Valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroosin vastaus kysymykseen ulkomailta tuotavien käytettyjen moottoripyörien ja autojen verotuksesta

21.10.2003: Finansminister Ulla-Maj Wideroos svarar på spörsmål om beskattningen av begagnade fordon som förs in från utlandet 

21.10.2003: Valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroosin vastaus kysymykseen keksijöiden verokohtelusta

21.10.2003: Finansminister Ulla-Maj Wideroos svarar på spörsmål om beskattningen av uppfinnare

17.10.2003: Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtasen vastaus kysymykseen Yleisradion uutiskeskustelun lakkauttamisesta

17.10.2003:  Kommunikationsminister Leena Luhtanen svarar på spörsmål om avslutning av Rundradions nyhetsdiskussioner

23.9.2003: Valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroosin vastaus kysymykseen käytettyjen moottoripyörien verotuksesta

23.9.2003: Finansminister Ulla-Maj Wideroos svarar på spörsmål om skatten på begagnade motorcyklar

18.9.2003: Sisäasiainministeri Kari Rajamäen vastaus kysymykseen kaasusumuttimen käytöstä ja vartijoiden koulutuksesta

18.9.2003: Inrikesminister Kari Rajamäki svarar på spörsmål om utbildningen gällande användningen av gasspray

18.9.2003: Valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroosin vastaus kysymykseen PK-yritysten vapauttamisesta osakeantiesitteen laatimisesta

18.9.2003: Finansminister Ulla-Maj Wideroos svarar på spörsmål om de oskäliga kostnader som skyldigheten att upprätta emissionsprospekt förorsakar för små och medelstora företag

12.9.2003: Peruspalveluministeri Liisa Hyssälän vastaus kysymykseen leikkausjonoista

12.9.2003: Omsorgsminister Liisa Hyssälä svarar på spörsmål om operationsköerna

9.9.2003: Työministeri Tarja Filatovin vastaus kysymykseen kameravalvonnasta

9.9.2003: Arbetsminister Tarja Filatov svarar på spörsmål om kameraövervakning 

18.6.2003: Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäreen vastaus kysymykseen yksintyöskentelystä

18.6.2003: Social- och hälsovårdsminister Sinikka Mönkäre svarar på spörsmål om ensamarbete

17.6.2003: Oikeusministeri Johannes Koskisen vastaus Risto Kuisman kirjalliseen kysymykseen osakeyhtiöiden minimipääoman korottamisesta aiheutuvista ongelmista

11.6.2003: TOIMENPIDEALOITE
Pk-yritysten vapauttaminen osakeantiesitteen laatimisesta 

21.5.2003: Liikenneministeri Leena Luhtasen vastaus kansanedustaja (sd) Risto Kuisman kirjalliseen kysymykseen Nurmijärven Klaukkalan Kirkkotien parantamisesta

12.1.2003: Kulttuuriministeri Kaarina Drombergin vastaus kirjalliseen kysymykseen Karjalan pitäjä- ja kotiseutulehtien lehtituesta

12.11.2002: Kauppa- ja teollisuusministeri Sinikka Mönkären vastaus kirjalliseen kysymykseen sähkön kohtuullisista siirtohinnoista

22.10.2002: Valtiovarainministeri Sauli Niinistön vastaus kirjalliseen kysymykseen palvelu- ja muiden työvoimavaltaisten alojen arvonlisäverosta

4.10.2002: Liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Sasin vastaus kirjalliseen kysymykseen Klaukkalan ohikulkutien vaikutuksista Nurmijärven Metsäkylän vesihuoltohankkeeseen

25.9.2002: TOIMENPIDEALOITE
Pienet ja keskisuuret yritykset on vapautettava uusmerkintäannissa velvollisuudesta antiesitteen tekemiseen

30.9.2002: Peruspalveluministeri Eva Biaudet'n vastaus kirjalliseen kysymykseen sotaorpojen aseman tunnustamisesta ja kuntoutustarpeesta

23.9.2002: Peruspalveluministeri Eva Biaudet'n vastaus kirjalliseen kysymykseen kunnan järjestämään kotipalveluun kuuluvasta ateriapalvelusta

23.9.2002: Liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Sasin vastaus kysymykseen lentomelusta Nurmijärven Palojoella

17.9.2002: Liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Sasin vastaus  kysymykseen Vihdintien aiheuttamasta meluhaitasta Vantaalla

Kirjoituksia ja tiedotteita

19.3.2007
Kiitos Ristolta

14.3.2007
Viikkokurkistus
Vaaliautossa mietittyä
Kimmo Savaste

10.3.2007
Risto Kuisma Uudenmaan Karjalaisten puheenjohtajaksi

7.3.2007
Viikkokurkistus
Äänestys alkoi
Simo Zitting

2.3.2007
Viikkokurkistus
Vaalikuumetta
Aki Mäenpää

21.2.2007
Viikkokurkistus
Ovatko biopolttoaineet huuhaata?
Timo Kalli

14.2.2007
Viikkokurkistus
Raittiusliike on herätettävä henkiin
Seppo Särkiniemi

7.2.2007
Viikkokurkistus
Missä avoimuus Venäjän politiikassa?
Teuvo Kinnunen

31.1.2007
Viikkokurkistus
DigiTV-päätös on purettava
Martin Saarikangas

24.1.2007
Viikkokurkistus
Vaalityötä
Lasse Lehtinen

17.1.2007
Viikkokurkistus
Vaalit tulevat - hallitus vaihtuu
Virpa Puisto

10.1.2007
Viikkokurkistus
Järjestöt pulassa
Lauri Kähkönen

4.1.2007
Risto Kuisma Myllyhoitoyhdistys ry:n puheenjohtajaksi

3.1.2007
Viikkokurkistus
Juhlaa
Jukka Gustafsson

2.1.2007
kirje tukiryhmälle

27.12.2006
Viikkokurkistus
Vuosi vaihtuu
Raimo Kuisma

20.12.2006
Viikkokurkistus
Vuosia kertyy
Martti Kuisma

13.12.2006
Viikkokurkistus
Musta syksy
Augusto Pinochet

6.12.2006
Viikkokurkistus
Kunnallinen itsenäisyys
Jörn Donner

5.12.2006
Pornaisten peruskoulun yläasteen itsenäisyyspäivän juhla

29.11.2006
Viikkokurkistus
Uusi alku liikkumiselle
Juhani "Juice" Leskinen

22.11.2006
Viikkokurkistus

15.11.2006
Viikkokurkistus
Idänliikenteen ongelmat
Arto Hiltunen

8.11.2006
Kirje tukiryhmälle

8.11.2006
Viikkokurkistus
Onneton DigiTV
Mikael Jugner

1.11.2006
Viikkokurkistus
Matka Saksaan ja Puolaan
Mika Boedeker

25.10.2006
Viikkokurkistus
Migreeni
Olli Paunu

18.10.2006
Viikkokurkistus
Asunnottomuus
Reijo Laitinen

11.10.2006
Viikkokurkistus
Motocrossia
Harri Kullas

10.10.2006
Sipoon Mielenterveysseura ry:n 5-vuotisjuhla

4.10.2006
Viikkokurkistus
Juhlat Kallislahdessa
Markku Auvinen

30.9.2006
Juhlapuhe Kallislahden Työväenyhdistyksen 100-vuotisjuhlassa

27.9.2006
Viikkokurkistus
Matka Muurmanskiin
Paavo Korteniemi

20.9.2006
Viikkokurkistus
Oikeusvaltio uhattuna
Erkki Pesonen

13.9.2006
Viikkokurkistus
Mellakka vai mielenosoitus
Mauno Forsman

6.9.2006
Viikkokurkistus

6.9.2006
Muutos on mahdollinen, Tampereen Myllyhoitokeskuksen seminaari

5.9.2006
Edelleen eduskuntaan 2007
Kirje puoluetovereille
Kirje tukiryhmälle ja äänestäjille

30.8.2006
Viikkokurkistus
Arkea ja aatetta 100 vuotta
Keijo Nurmi

22.8.2006
Viikkokurkistus
Kesäkokous Turussa
Lars Flink

16.8.2006
Viikkokurkistus
Onko valtion budjetti aina riittämätön
Jouko Skinnari

9.8.2006
Viikkokurkistus
Vuosi lisää raittiutta
Raila Taipale

2.8.2006
Viikkokurkistus
Maantierahat niukkoja
Jaakko Riikonen

26.7.2006
Viikkokurkistus
Matka Poriin
Eiki Nestor

19.7.2006
Viikkokurkistus
Matka Savonlinnaan
Anu Tali

12.7.2006
Viikkokurkistus
Matka Taivalkoskelle
Kalle Päätalo

8.7.2006
Päätaloviikon lukijatapahtuma / pääjuhla Taivalkoskella

5.7.2006
Viikkokurkistus
Matka Afrikkaan
Jaakko Kangasniemi

28.6.2006
Viikkokurkistus
Juhannustunnelmia
Onni Takala

21.6.2006
Viikkokurkistus
Maalaisjärkeä perustuslain tulkintaan
Sirpa Paatero

19.6.2006
Kirje tukiryhmälle

14.6.2006
Viikkokurkistus
Turhia lakeja
Harriet Nuutti

13.6.2006
Harriet Nuutti kansanedustaja Risto Kuisman avustajaksi

7.6.2006
Viikkokurkistus
Onko kuntayhteistyö liitosten vaihtoehto?
Kari S. Tikka

31.5.2006
Viikkokurkistus
Vaivojen vanki
Heta Välimäki

24.5.2006
Viikkokurkistus

17.5.2006
Viikkokurkistus
Motivoiva kriisi
Ilona Nokela

10.5.2006
Viikkokurkistus
Verotukseen tarvitaan korjaus
Kalevi Lamminen

3.5.2006
Viikkokurkistus
Uskottava puolustus?
Joel Kuisma

30.4.2006
Puhe Tuusulan APJ:n vappujuhlassa

25.4.2006
Viikkokurkistus
Muuttuva yhteiskunta
Kauko Juhantalo

24.4.2006
Kirje tukiryhmälle

23.4.2006
Juhlapuhe veteraani ja maanpuolustusjuhlassa Järvenpäässä

21.4.2006
Puhe Väentupa ry:n 20-vuotisjuhlassa Laukaassa
Muuttuva yhteiskunta ja yksityinen kansalainen

19.4.2006
Viikkokurkistus
Lastenlasten suusta
Olli Nepponen

12.4.2006
Viikkokurkistus
Sairaalassa
Jerker Sandelin

29.3.2006
Viikkokurkistus
Miehen rooli; isyys
Martti Korhonen

26.3.2006
Juhlapuhe Liedon karjalaisten 60-vuotisjuhlassa

22.3.2006
Viikkokurkistus
Isyydestä
Outi Ojala

22.3.2006
Miehen vuoro -seminaarissa "isyydestä"

15.3.2006
Viikkokurkistus
Odotuksia loppuvuodelle 2006
Matti Kauppila

8.3.2006
Viikkokurkistus
Tilaa myös moottoriurheilulle
Reijo Paajanen

1.3.2006
Viikkokurkistus
Outoa elämää
Eino Kupsu

22.2.2006
Viikkokurkistus
Karjalan kysymys
Lauri Impiö

15.2.2006
Viikkokurkistus
Rajoitukset ja liikenne
Markku Koski

8.2.2006
Viikkokurkistus
Alas keinotekoiset rajat
Jyri Häkämies

1.2.2006
Viikkokurkistus
Iloa ja epäonnea
Arto Lahti

25.1.2006
Viikkokurkistus
Toinen kierros
Bjarne Kallis

18.1.2006
Viikkokurkistus
Jännitystä Kanadassa
Tomi Lod

11.1.2006
Viikkokurkistus
Perheen asema on arvokysymys
Anneli Kiljunen

4.1.2006
Viikkokurkistus
Muistoja vuodesta 2005
Kauko Sipponen

28.12.2005
Viikkokurkistus
Muistiin jäänyttä vuoden 2005 varrelta
Maija Rask

21.12.2005
Viikkokurkistus
Budjetti valmistumassa
Veijo Puhjo

14.12.2005
Viikkokurkistus
Presidentinvaalit lähestyvät
Henrik Lax

7.12.2005
Viikkokurkistus
Kriisistä kriisiin
Jere Lahti

 

Aikaisempia kirjoituksia 

Aikaisempia tiedotteita

Tidigare på svenska

 

horizontal rule

Päivitetty: 06.03.2018