Takaisin     Takaisin etusivu

Eduskunta 7.9.2010

KIRJALLINEN KYSYMYS

Päihdehoitoon ohjauksesta

Eduskunnan puhemiehelle

Päihdeongelmat ovat valitettavan yleisiä Suomessa. Jopa yli 600 000 suomalaisen arvioidaan kärsivän päihdehaitoista. Tällä hetkellä päihderiippuvuudesta kärsivä henkilö ei kuitenkaan saa vaikuttaa hoitopaikkaansa, koska hoidontarpeen arvioinnin suorittaa yksi valtakunnallinen hoitoyksikkö joka ohjaa ensisijaisesti potilaat itselleen. Pahimmissa tapauksissa arviointia joutuu odottamaan monta viikkoa, vaikka hoidon olisi syytä alkaa mahdollisimman nopeasti sen jälkeen kun potilaan motivaatio siihen on herännyt.

Päihdehoitoja on monia erilaisia, eikä joidenkin tuloksellisuutta ole vielä selvitetty. Näin ollen ei ole luotettavasti ja yhteismitallisesti tutkittu, mitkä hoidot auttavat potilasta ja ovat tuloksiin verrattuna taloudellisesti edullisia. Olisi tärkeää, että eri päihdehoidoista suoritettaisiin puolueeton tutkimus. Näin toivottavasti edesautettaisiin tilannetta, että potilas jatkossa voitaisiin ohjata nopeasti hänen haluamaansa ja hänelle sopivaan hoitoon.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallitus tietoinen siitä, että päihderiippuvuudesta kärsivä henkilö ei voi vaikuttaa hoitopaikkaansa, ja aikooko hallitus toimia aktiivisesti sen puolesta, että eri päihdehoitojen tuloksellisuudesta tehtäisiin puolueeton tutkimus?

Helsingissä 7 päivänä syyskuuta 2010
Risto Kuisma /sd