Takaisin     Takaisin etusivu

Eduskunta 23.9.2010

KIRJALLINEN KYSYMYS

Omaishoitajien asemasta

Eduskunnan puhemiehelle

Suomessa on kymmeniä tuhansia omaishoitajia. Heidän työnsä on raskasta, siitä saa vain pienen korvauksen ja työn arvostus on huono. Omaishoitajien mahdollisuus saada riittävästi vapaapäiviä on puutteellinen. Oikeus vapaavuorokausiin ei toteudu lain mukaisesti. Sopivia tilapäishoidon vaihtoehtoja on liian vähän; esimerkiksi laitoshoitoon on vaikea päästä ja sijaishoitajaa kotiin on hankala saada. Yksityiset hoitolaitokset ovat monelle aivan liian kalliita. Osittain näistä syistä osa omaishoitajista ei pidä lainkaan lakisääteisiä vapaitaan.
Omaishoitajat tekevät korvaamatonta työtä ja heidän vaikeaan asemaansa tulisi saada helpotusta.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus aikoo tehdä omaishoitajien aseman kohentamiseksi?

Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2010
Risto Kuisma /sd