Takaisin     Takaisin etusivu

Eduskunta 29.9.2010

KIRJALLINEN KYSYMYS

Taitetun eläkeindeksin poistaminen

Eduskunnan puhemiehelle

Eläkeindeksi, jossa palkkojen osuus on vain kaksikymmentä prosenttia, merkitsee sitä, että eläkeläisten suhteellinen ansiotaso laskee jatkuvasti. Pitkään eläkkeellä olleilla ansiotason ero ympäröivään yhteiskuntaan on kymmeniä prosentteja. Nykyinen eläkeindeksi on epäoikeudenmukainen. Palkkojen painoarvon eläkeindeksissä tulisi olla vähintään viisikymmentä prosenttia. Vaikka eläkeindeksin korjaus merkitsee eläkemaksujen korottamista, on indeksi korjattava oikeudenmukaiseksi.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko hallitus ryhtyä toimiin, joilla korjataan epäoikeudenmukainen eläkkeiden maksussa käytettävä indeksi?

Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2010
Risto Kuisma /sd