Takaisin     Takaisin etusivu

Eduskunta 5.10.2010

KIRJALLINEN KYSYMYS

Fortumin ydinvoimalaluvasta

Eduskunnan puhemiehelle

Ydinvoiman lupahakemukset käsiteltiin keväällä pitkän ja perusteellisen keskustelun jälkeen. Eduskunta päätyi hallituksen esityksestä myöntämään luvat Fennovoimalle ja TVO:lle. Kolmas hakija, Fortum, ei saanut lupaa Loviisaan kaavailulle reaktorilleen.
Loviisassa sijaitsee jo kaksi Fortumin ydinvoimalaa, joten infrastruktuuri alueella on valmis. Fortumilla on tarvittava kokemus ja osaaminen laitoksen pyörittämisestä ja laitosten sijainti on erinomainen yhteyksien kannalta. Nykyiset reaktorit vanhentuvat ennen pitkää ja mikäli uutta lupaa ei myönnetä, on toiminnan jatkuvuus vaarassa.
Valtio omistaa enemmistön Fortumista. Pelkästään 2000-luvulla omistajuus on tuottanut valtiolle noin seitsemän miljardia euroa. Omistajuuskin velvoittaa valtion kantamaan huolta alueen pääelinkeinon tulevaisuudesta.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miksi Fortum ei saanut ydinvoimalalupaa ja mitkä ovat hallituksen jatkosuunnitelmat Loviisan ydinvoimalaitoksen suhteen?

Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2010
Risto Kuisma /sd