Takaisin     Takaisin etusivu

Eduskunta 7.10.2010

KIRJALLINEN KYSYMYS

Eläkeputkessa olevien sairausvakuutuksesta

Eduskunnan puhemiehelle

Meistä jokainen kuuluu sairausvakuutuksen puitteissa joko Kela:n tai työpaikkakassaan.
Sairauskassan jäsenen jäädessä eläkkeelle tai ns. eläkeputkeen, hän on tähän saakka voinut kassan sääntöjen puitteissa jatkaa jäsenyyttään sairauskassassa. Nyt Kela on antanut sairauskassoille uudet ohjeet, joiden mukaan vain niillä eläkeläisillä on oikeus sairausvakuutus-etuuksiin, jotka ovat jääneet suoraan eläkkeelle työnantajan palveluksesta. Eläkeputkessa olevat voisivat eläkkeen saatuaan liittyä kassaan ainoastaan lisäetuusjäseniksi joiden ensin tulisi hakea sairauskorvaus Kela:sta ja sitten lisäkorvaus kassasta. Tämä on merkittävä heikennys joka johtaa kahdella luukulla asioimiseen, lisäten byrokratiaa ja aiheuttaen eläkeläiselle ylimääräistä vaivaa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallitus tietoinen huononnuksesta eläkeputkessa olevien sairausvakuutukseen, ja mitä hallitus aikoo tehdä korjatakseen asian?

Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 2010
Risto Kuisma /sd