Takaisin     Takaisin etusivu

Eduskunta 15.10.2010

KIRJALLINEN KYSYMYS

Työpaikkakassojen tulevaisuudesta

Eduskunnan puhemiehelle

Työpaikkakassalla tarkoitetaan sairauskassaa, joka on saanut Kelalta suostumuksen myöntää jäsenilleen ja mahdollisesti myös jäsenten perheenjäsenille sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia. Lisäksi työpaikkakassa voi myöntää lakisääteisiä etuuksia täydentäviä lisäetuuksia.
Työpaikkakassaan pitää tällä hetkellä kuulua vähintään 300 jäsentä. Kelassa pohditaan parhaillaan esitystä, jossa työpaikkakassan jäsenten vähimmäisraja nostettaisiin 1500 jäseneen. Käytännössä tämä johtaisi useiden työpaikkakassojen lakkauttamiseen.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus suhtautuu kaavailuihin nostaa työpaikkakassojen jäsenmäärävaatimuksen alarajaa?

Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2010
Risto Kuisma /sd