Takaisin     Takaisin etusivu

Eduskunta 20.10.2010

KIRJALLINEN KYSYMYS

Perusterveydenhoidon ongelmista

Eduskunnan puhemiehelle

Suomessa pidetään julkisin varoin yllä kahta terveydenhuoltojärjestelmää; julkista ja ns yksityistä, jonka kustannuksista Kansaneläkelaitos maksaa merkittävän osan. Kansalaisilla, jotka ovat työterveyshuollon piirissä, on yleisesti hyvät terveyspalvelut. Kansalaiset, jotka ovat työelämän ulkopuolella ja joutuvat käyttämään terveyskeskusten palveluita, eivät saa läheskään aina kunnollisia palveluita.

Terveyskeskukset käyttävät laajasti yksityisten yhtiöiden ns keikkalääkäreitä, koska lääkärinvirkoja ei ole saatu täytettyä. Monissa terveyskeskuksissa ei ole yhtään vakituista lääkäriä ja monissa isoissakin terveyskeskuksissa myös Etelä-Suomessa pääosa lääkäreistä on keikkalääkäreitä. Vaihtuvat keikkalääkärit ovat erityisesti pitkäaikaissairaiden kannalta huonoa palvelua. Keikkalääkärien käyttö on myös kuntien kannalta kallis ratkaisu. Lääkärien joukossa on myös henkilöitä, joiden suomenkielentaito on puutteellinen. Keikkalääkärit määräävät usein potilaille tarpeettomia tutkimuksia. He kirjoittavat lähetteitä erikoissairaanhoitoon, vaikka siihen ei ole aihetta. Tämä nostaa tarpeettomasti kustannuksia.
Terveyskeskuksissa on lääkäripulan takia myös usein jonoja. Monet kansalaiset joutuvat turvautumaan yksityisiin lääkäripalveluihin. Kaikille se ei ole taloudellisesti mahdollista.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus tekee kunnollisten terveyspalveluiden takaamiseksi ja lääkäripulan poistamiseksi? Aikooko hallitus siirtyä yhteen julkiseen perusterveydenhoitoon nykyisen kahden järjestelmän sijasta? Mitä hallitus aikoo tehdä, jotta lääkäreillä olisi riittävä kielitaito ymmärtääkseen mitä potilas kertoo?

Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 2010

Risto Kuisma /sd