Takaisin     Takaisin etusivu

Eduskunta 26.10.2010

KIRJALLINEN KYSYMYS

Synnyttikö Kela-maksun poisto työpaikkoja?

Eduskunnan puhemiehelle

Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään ja myös julkisuudessa valtiolle 700 miljoonan euron menetyksen aiheuttaneen maksun poiston sillä, että maksun poisto työnantajilta luo uusia työpaikkoja niin, että maksun poisto on kannattava.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Kuinka paljon uusia työpaikkoja on syntynyt ja missä nuo työpaikat, jotka syntyivät Kela-maksun poiston ansiosta, ovat?

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2010

Risto Kuisma /sd