Takaisin     Takaisin etusivu

Eduskunta 10.11.2010

KIRJALLINEN KYSYMYS

Julkisten virastojen nimiin vaikuttamisesta

Eduskunnan puhemiehelle

Kysyin kirjallisessa kysymyksessäni (KK 758/2010) 28.9.2010 miksi ja millä valtuuksilla on otettu käyttöön vieraskieliset nimet, kuten TraFi, Destia ja niin edelleen ja mitä hallitus aikoo tehdä, että julkiset laitokset käyttäisivät nimiä, jotka kertovat suomen kielellä laitoksen toimialan.

Sain vastauksen kysymykseeni liikenneministeri Vehviläiseltä, joka oli kanssani samaa mieltä, että valtion virastoilla, laitoksilla ja yrityksillä tulisi olla aidosti suomenkieliset nimet. Hän pahoitteli vastauksessaan, ettei hänellä ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa nimien syntyyn tai käyttöön.

Käytin aiemmassa kysymyksessäni esimerkkinä siansaksaa olevasta julkisen viraston nimestä Liikenteen Turvallisuusviraston nimeä TraFi. Siksi vastaajaksi oli valikoitunut ministeri Vehviläinen, vaikka ongelma ei koske pelkästään hänen vastuullaan olevaa liikennesektoria. Vieraskielisiä nimiä viljellään laajasti valtion eri organisaatioissa, sairaaloista lähtien.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Kun yksittäinen ministeri ei pysty vaikuttamaan siihen, että hänen oman sektorinsa vastuulla olevat valtion julkiset virastot käyttäisivät selvää suomenkieltä olevia nimiä, niin aikooko pääministeri puuttua asiaan?

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2010

Risto Kuisma /sd