Takaisin     Takaisin etusivu

Eduskunta 24.11.2010

KIRJALLINEN KYSYMYS

Miesten tasa-arvosta

Eduskunnan puhemiehelle

Nykyisessä virallisessa tasa-arvotyössä ei ole kysymys tasa-arvosta, vaan naisten aseman parantamisesta. Tasa-arvo ei kuitenkaan ole pelkkä naisasiakysymys. Koko tasa-arvotyössä käytetään väärää nimikettä. Oikeampaa olisi puhua naisten aseman parantamisesta, joka on myös tärkeä kysymys.

Miehillä on ongelmia siinä kuin naisillakin. Ne tarvitsevat huomiota samalla tavoin kuin naisten erityisongelmat. Todellisen tasa-arvon edistäminen tasapuolisesti hyödyttää kaikkia.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Milloin hallitus aloittaa todellisen tasa-arvotyön ja ryhtyy käyttämään naisten aseman parantamisesta oikeaa nimeä? Tarvitaanko hallituksen mielestä miestyötä ja miesasialiikettä?

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2010
Risto Kuisma /sd