Takaisin     Takaisin etusivu

Eduskunta 26.11.2010

KIRJALLINEN KYSYMYS

Espoo-Lohja-Salo oikoratahankkeesta

Eduskunnan puhemiehelle

Helsinki–Turku-raideyhteydellä on tärkeä strateginen merkitys Suomen liikennejärjestelmässä. Radanpidon pitkän aikavälin suunnitelmassa varaudutaan maankäytön suunnittelussa uuteen Espoo-Lohja-Salo-oikoradan linjaukseen. Oikoratahanke on edennyt ympäristövaikutusten arviointiselostusten käsittelyyn sekä Uudenmaan ja Varsinais-Suomen vaihemaakuntakaavojen valmisteluun. Hankkeen linjauksissa on tarkastelussa useita eri maastokäytävävaihtoehtoja.

Espoo-Lohja-Salo-oikoradan jatkosuunnittelusta tai toteuttamisesta ei kuitenkaan ole tehty päätöksiä, ja alueen raideliikennettä olisi mahdollista kehittää myös parantamalla olemassa olevaa rantarataa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Kumman hankkeen hallitus priorisoi, rantaradan peruskorjauksen vai uuden oikoradan? Jos oikorata toteutuu, niin onko Espoo-Lohja välin rakentaminen ensisijainen tavoite, vai jatkuisiko rata Saloon asti?

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2010
Risto Kuisma /sd