Takaisin     Takaisin etusivu

Eduskunta 8.12.2010

KIRJALLINEN KYSYMYS

Päihdetyön ammattitutkinnosta

Eduskunnan puhemiehelle

Päihdetyön ammattitutkinto on sosiaali- ja terveysalan yhteistä ammatillista lisäkoulutusta. Se on tarkoitettu henkilöille, joilla on vähintään sosiaali- ja terveysalan ammatillisen perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot. Lisäksi edellytetään noin kolmea vuotta työkokemusta alalta ja täydentäviä ja syventäviä opintoja. Kattavaan koulutukseen sisältyy mm lääkehoitokoulutusta. Päihdetyön ammattitutkinnon suorittaneilla on siis laaja ja hyvä pohja toimia ammattilaisina päihdetyössä.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran mukaan, päihdehuollon toimintayksikön toiminnan on perustuttava sosiaali- tai terveydenhuollon ammatillisen koulutuksen omaavan henkilöstön hoitoon. Päihdetyön ammattitutkinto pätevöittää tähän. Silti kaikissa kunnissa päihdetyön ammattitutkintoa ei hyväksytä, vaan päihdetyössä työskenteleviltä vaaditaan vähintään lähihoitajan tutkintoa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko hallitus toimia sen puolesta, että Valviran ohjeistusta noudatettaisiin kaikissa kunnissa niin, että päihdetyön ammattitutkinto antaisi vaadittavan pätevyyden työskennellä päihdehuollossa?

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2010
Risto Kuisma /sd