Takaisin     Takaisin etusivu

Eduskunta 4.1.2011

KIRJALLINEN KYSYMYS

Vesiosuuskuntien avustamisesta

Eduskunnan puhemiehelle

Kuivuus ja juomaveden laatuongelmat sekä uusi lainsäädäntö ovat viime vuosina johtaneet lukuisien vesiosuuskuntien perustamiseen. Edessä on miljoonien eurojen hankkeita vesi- ja viemäriverkostojen aikaansaamiseksi. Erityisesti haja-asutusalueella tapahtuva vesihuoltotyö on riippuvaista valtion ja kunnan tuesta.

Esimerkiksi Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella on kymmeniätuhansia asukkaita järjestetyn vesihuollon ulkopuolella. Asukastiheys ja rakentamispaine ovat suuria Uudenmaan maaseudulla etenkin työssäkäyntietäisyydellä suurimmista taajamista. Maaseudun vaikeiden vesihuolto-ongelmien ratkaiseminen uudistuneen vesihuoltolainsäädännön edellyttämällä tavalla edellyttää jatkossa valtion aktiivista osallistumista hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miksi valtio ei avusta kuntia riittävästi vesi- ja viemäriverkostojen aikaansaamisessa?

Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2011
Risto Kuisma /sd