Takaisin     Takaisin etusivu

Eduskunta 11.1.2011

TOIMENPIDEALOITE

Vieraskielisten nimien käytöstä valtion virastoissa ja laitoksissa

Eduskunnalle

Monet valtion virastot ovat ryhtyneet käyttämään muita kuin suomenkielisiä nimiä. Esimerkiksi Liikenteen Turvallisuusvirasto käyttää nimeä TraFi, joka ei ole suomen kieltä, vaan lähinnä "siansaksaa". Vastaavia "siansaksaa" olevia nimiä on käytössä muillakin julkisilla virastoilla, laitoksilla ja valtionyhtiöillä.
Kun valtion laitokset, kuten muutkin julkisen vallan toimielimet, ovat kansalaisia varten, aiheuttaa epäselvien nimien käyttö kansalaisille hankaluuksia. Eräissä tapauksissa, esimerkiksi sairaaloiden osalta, harhaanjohtavista vieraskielisistä nimistä on suoranaista vaaraa kansalaisten hengelle ja terveydelle.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin kieltääkseen vieraskielisten ja harhaanjohtavien nimien käytön valtion julkisissa virastoissa ja laitoksissa.

Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 2011
Risto Kuisma /sd