Takaisin     Takaisin etusivu

Eduskunta 11.1.2011

TOIMENPIDEALOITE

Vihreä moottoritie -hankkeesta

Eduskunnalle

Koskenkylän ja Kotkan välisestä tiestä on vireillä Vihreä moottoritie -hanke. Tavoitteena on tehdä tiestä mahdollisimman ekologinen, uudenlainen tieliikenteen pilotti. Loviisan kaupungin hallinnoimaan hankkeeseen on lähtenyt mukaan monta alueen kaupunkia ja yritystä. Laajan yhteistyön ansiosta hankkeen hyödyt voidaan selvittää kattavasti, erityisesti päästöjen vähentämisen osalta. Suunnitelmien ideana on kehittää ympäristötavoitteita tukevaa informaatioteknologiaa. Hankkeessa suunnitellaan tielle muun muassa sähköautojen latauspisteitä, biopolttoaineen tankkausasemia ja aurinkopaneeleja.
Koska alueen raideliikenne on vaarassa, on hanke erityisen tärkeä. Vihreä moottoritie on myös osana E18-moottoritietä kansainvälisesti tärkeä hanke.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin turvatakseen Vihreä moottoritie -hankkeelle tarvittavan rahoituksen.

Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 2011
Risto Kuisma /sd