Takaisin     Takaisin etusivu

Eduskunta 11.1.2011

KIRJALLINEN KYSYMYS

Ruunaan metsätyömieskodin sulkemisuhasta

Eduskunnan puhemiehelle

Ruunaalla Pohjois-Karjalassa sijaitseva metsätyömieskoti aloitti toimintansa marraskuussa 1966 ja on siitä lähtien tarjonnut eläkepäivien kodin metsässä elantonsa ansainneille miehille ja naisille. Nyt metsätyömieskoti joudutaan todennäköisesti sulkemaan tämän kevään aikana taloudellisista ja toiminnallisista syistä. Asukasmäärä ja ulkopuolelta saatavien avustusten määrä on vähentynyt, ja Ruunaan metsätyömieskoti teki viime vuonna tappiota noin 30 000 euroa.

Metsätyömieskodissa asuu tällä hetkellä yksitoista vakituista asukasta. Koti työllistää kolme työntekijää. Toiminnan jatkuvuuden kannalta uusien rahoitusmuotojen löytäminen olisi välttämätöntä.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallitus tietoinen Ruunaan metsätyömieskodin sulkemisuhasta ja aikooko hallitus toimia sen puolesta että toimintaa voitaisiin jatkaa?

Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 2011
Risto Kuisma /sd