Takaisin     Takaisin etusivu

Eduskunta 11.1.2011

KIRJALLINEN KYSYMYS

Uudenmaan osuudesta tiemäärärahoista

Eduskunnan puhemiehelle

Uusimaa ei saa sitä osuutta mikä sille kuuluu tiemäärärahoista. Määrärahojen osuus ei ole samassa mittasuhteessa kuin Uudenmaan osuus liikenteen ja tiekilometrien määrästä. Epäkohta on erityisen suuri koska merkittävä määrä Uudenmaan saamista rahoista menee valtakunnallisiin pääteihin.

Uudellamaalla on liikennettä muuta maata enemmän, mutta tiet ovat valtakunnan huonoimmat. Erityisesti kevyenliikenteen väylien osalta Uusimaa on erityisen huonossa asemassa sen tarpeisiin verrattuna. Huonot tiet heikentävät liikenneturvallisuutta, vaikeuttavat työssäkäyntiä ja aiheuttavat huomattavia lisäkustannuksia tavaroiden ja ihmisten liikkumiselle.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus aikoo tehdä, että Uusimaa saa riittävän oikeudenmukaisen osuuden tiemäärärahoista?

Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 2011
Risto Kuisma /sd