Takaisin     Takaisin etusivu

Eduskunta 11.1.2011

TOIMENPIDEALOITE

Veroremontista

Eduskunnalle

Verot ovat raskas taakka erityisesti pienituloisille. Tätä taakkaa kasvattaa erityisesti se, että 1980-luvulla työttömyys- ja muu sosiaaliturva pantiin verolle. Pienituloisten verotus on muutenkin historiallisesti uusi rasite. Aiemmin vuosisatojen ajan vain varakkaita verotettiin.

Pienten tulojen verotuksesta tulisi luopua. Alle 1000 euroa olevat kuukausitulot pitäisi säätää kokonaan verovapaaksi. Nyt pieniä tuloja rasittaa raskas kunnallisvero ja siihen liittyvät veroluontoiset maksut. Pienituloisille verot ovat toimeentulokysymys. Päättäjille pienituloisten verotuksen pitäisi olla moraalikysymys.

Pienten palkkojen verotus ylläpitää työttömyyttä. Monia hyödyllisiä töitä jää tekemättä, koska niistä saatava käteen jäävä palkka jää liian pieneksi. Verotus synnyttää kannustinloukkuja.

Lähes kaikkialla maailmassa pääomatuloja verotetaan samalla tavalla kuin muitakin tuloja. Meillä pääomatulojen verotus on erillisen, alemman verotuksen piirissä. Tämä epäkohta pitäisi korjata. Se lopettaisi myös verokikkailun eri tulolajien välillä.

Pienet perinnöt tulisi säätää verovapaiksi. Ruotsissa perintöjen verotus on lopetettu. Suomessa verovapaan perinnön raja tulisi asettaa esimerkiksi 200 000 euroon silloin kun perinnönsaajina ovat lapset tai muut rintaperilliset. Sitä pienemmistä perinnöistä ei tarvitsisi maksaa veroja.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin aloittaakseen lainvalmistelun verouudistuksen toteuttamiseksi niin, että alle 1000 euroa olevat kuukausitulot olisivat jatkossa verottomia, pääomatuloja verotettaisiin vähintään samoin kuin ansiotuloja ja pienet perinnöt säädettäisiin verovapaiksi.

Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 2011
Risto Kuisma /sd