Takaisin     Takaisin etusivu

Eduskunta 11.1.2011

KIRJALLINEN KYSYMYS

Etanolin lisääminen bensiiniin

Eduskunnan puhemiehelle

Suomi asetti bensiinin myyjille pakon lisätä bensiiniin kymmenen prosenttia etanolia. Naapurimaistamme esimerkiksi Ruotsi ja Viro eivät ole määränneet vastaavaa, eikä pakko ole edes suunnitelmissa. Niin sanotun biobensiinin ympäristövaikutukset ovat kyseenalaiset.

Autojen moottoreihin etanoli vaikuttaa haitallisesti, ja kaikkiin autoihin se ei sovellu lainkaan. Osaan autoista joudutaan nyt käyttämään korkeaoktaanisempaa ja kalliimpaa bensiiniä. Biopolttoaineiden käytöllä on nykyisten veromääräysten voimassa ollessa myös kielteinen vaikutus valtiontalouteen.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miksi bensiiniin määrättiin kymmenen prosentin etanolipakko, vaikka tällaisen bensiinin ympäristövaikutukset ovat kyseenalaiset, sitä ei voi käyttää merkittävään osaan autoja ja sen käyttö tulee valtiontaloudelle kalliiksi?

Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 2011
Risto Kuisma /sd