Takaisin     Takaisin etusivu

Eduskunta 19.1.2011

KIRJALLINEN KYSYMYS

Sähkön kohtuuton hinnankorotus

Eduskunnan puhemiehelle

Sähkölaskut nousivat vuoden alusta keskimäärin 20 prosenttia vuoden takaisesta Energiamarkkinaviraston tuoreen tutkimuksen mukaan. Korotus on pienituloisen kannalta kohtuuton. Hinnat nousivat erityisesti sähköveron korotuksen takia. Korotus tehtiin työnantajan Kela-maksun poiston aiheuttaman valtion tulomenetyksen korvaamiseksi. Sähkölaskut nousivat myös sen vuoksi, että Pohjoismaissa sähköpörssi ei toimi kuluttajan kannalta tarkoituksenmukaisesti ja sähkön tukkuhintojen nousu siirtyi asiakkaiden hintoihin. Sähkölaskun nousuun vaikutti myös sähkön siirtohintaa määräävien monopolien toiminta, jota ei ohjata riittävästi.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Pitääkö hallitus sähkölaskun 20 % korotusta kohtuullisena? Mihin toimiin hallitus ryhtyy, jotta kansalaiset saisivat kohtuuhintaista sähköä?

Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 2011

Risto Kuisma /sd