Takaisin     Takaisin etusivu

Eduskunta 27.1.2011

KIRJALLINEN KYSYMYS

Takuueläkkeen hakemisesta

Eduskunnan puhemiehelle

Kela alkaa maksaa takuueläkettä maaliskuussa. Suomen vähimmäiseläke nousee takuueläkkeen myötä 687,74 euroon kuukaudessa, ja sitä maksetaan noin kymmenelle prosentille eläkkeellä olevista. Takuueläkettä ei kuitenkaan myönnetä automaattisesti, vään sitä on erikseen haettava. Järjestely lisää byrokratiaa ja aiheuttaa eläkeläisille vaivaa. Takuueläke voitaisiin maksaa ilman erillistä hakemista, samalla tavoin kuin muutkin eläkkeiden korotukset

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miksi takuueläkettä pitää erikseen hakea, mitä hyötyä hakemismenettelystä on ja miksi vanhuksille aiheutetaan tarpeetonta vaivaa?

Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2011
Risto Kuisma /sd