KIRJALLINEN KYSYMYS

Takaisin     Takaisin etusivu

Eduskunta 1.2.2011

Verottajan palveluista

Eduskunnan puhemiehelle

Veroviranomaisten toimintaa on keskitetty ja verotoimistot on lakkautettu monilta keskisuuriltakin paikkakunnilta, mm Loviisasta. Kansalaisten palvelutaso on laskenut. Kaikki kansalaiset eivät voi tai osaa asioida netin tai puhelimen kautta.

Veroviranomaisten pitäisi parantaa palvelua esimerkiksi pitämällä vastaanottoa ja olemalla tavattavissa kerran viikossa jonkun muun viraston, esimerkiksi Kelan toimiston, yhteydessä. Valtion viranomaisten tulisi luoda kuntien kanssa lisää yhteispalvelupisteitä, joissa mm veroviranomainen olisi säännöllisesti tavattavissa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko hallitus parantaa verottajan henkilökohtaista palvelua kansalaisille esimerkiksi perustamalla palvelupisteitä kuntien tai valtion virastojen yhteyteen ja voidaanko tällainen verottajan kerran viikossa auki oleva palvelupiste perustaa esimerkiksi Loviisaan?

Helsingissä 1 päivänä helmikuuta 2011
Risto Kuisma /sd