Takaisin     Takaisin etusivu

Eduskunta 17.2.2011

KIRJALLINEN KYSYMYS

Lääkäripulasta

Eduskunnan puhemiehelle

Monien kuntien terveyspalvelut ovat suurissa ongelmissa lääkäripulan takia. Lääkäriin pääsyä pitää odottaa useita päiviä, ja kiireettömissä tapauksissa jopa yli kuukauden. Kunnat pyrkivät monesti paikkaamaan tilannetta keikkalääkäreillä niin sanotuista reppufirmoista. Tämä järjestely tulee kunnalle kalliiksi. Reppufirmat helposti myös häiritsevät vapaata työllistämistä ja valtaavat sitä kautta tilaa julkisilta palveluilta.

Panostuksella kunnan omiin lääkäreihin ja palveluihin on joissain tapauksissa onnistuttu saamaan virkalääkäreitä. Esimerkiksi Sipoossa tilanne parani merkittävästi, kun siellä nostettiin kunnan omien lääkärien palkkoja, parannettiin työoloja ja tehtiin järjestelmästä järkevämpi ja toimivampi. Muissa kunnissa vastaavat järjestelyt eivät ole kuitenkaan saaneet lääkäreitä hakeutumaan avoimiin virkoihin.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus aikoo tehdä, jotta kuntien perusterveydenhuoltoon saataisiin riittävästi virkalääkäreitä?

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2011
Risto Kuisma /sd