Takaisin     Takaisin etusivu

Eduskunta 18.2.2011

KIRJALLINEN KYSYMYS

Osa-aikaeläkeläisten sairauspäivärahasta

Eduskunnan puhemiehelle

Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen tulonsa merkittävästi. Esimerkkitapauksessa henkilö, jonka päiväraha olisi ollut noin 85 €, mikäli hän olisi jatkanut työelämässä normaalisti, saa nyt sairauspäivärahaa 12 €/päivä. 55 päivän jälkeen päiväraha nousee minimiin, eli 22 euroon. Hyvään toimeentuloon tottuneen henkilön tulot putosivat hetkessä 700 euron eläkkeeseen sekä pieneen sairauspäivärahaan.
Pahimmassa tapauksessa voi käydä niin, ettei osa-aikaeläkeläinen saa sairauspäivärahaa lainkaan. Jos sairastuu ennen kuin osa-aikaeläke on alkanut, ei ole osa-aikatyön palkkaa, josta päivärahan voisi laskea. Silloin tulona on vain osa-aikaeläke.
Tilanne on epäoikeudenmukainen osa-aikaeläkeläisiä kohtaan ja se tulisi korjata.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallitus tietoinen osa-aikaeläkeläisten sairauspäivärahaan liittyvistä ongelmista ja aikooko hallitus toimia niin että epäkohta korjataan?

Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2011
Risto Kuisma /sd