Takaisin     Takaisin etusivu

Eduskunta 24.2.2011

KIRJALLINEN KYSYMYS

Eläinlääkäripalkkion arvonlisäverosta

Eduskunnan puhemiehelle

Arvonlisää koskevassa verolainsäädännössä on osa tavaroista ja palveluista vapautettu kokonaan arvonlisäverosta. Lisäksi osa tavaroista ja palveluista on alennetun verokannan piirissä.

Vapautusta ja alennettua verokantaa on perusteltu mm palvelun hyödyllisyydellä ja muilla yhteiskunnan kokonaisedun kannalta tärkeillä perusteilla. Esimerkiksi lääkäripalvelut on vapautettu arvonlisäverosta, mutta eläinlääkäripalveluita ei.

Eläinlääkintäpalveluilta tulisi poistaa arvonlisävero kokonaan tai ne tulisi siirtää alennetun verokannan piiriin. Täten edistettäisiin eläinsuojelua ja eläinten asianmukaista ja hyvää hoitoa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko hallitus ottaa esille eläinlääkintäpalveluiden vapauttamisen arvonlisäverosta tai ainakin palveluiden siirtämisen alennetun arvonlisäveron piiriin?

Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2011
Risto Kuisma /sd