Takaisin     Takaisin etusivu

Eduskunta 3.3.2011

KIRJALLINEN KYSYMYS

Ajoneuvojen valomääräyksistä

Eduskunnan puhemiehelle

Ajoneuvojen valomääräykset estävät ääri- ja äärisuuntavalojen käytön muissa kuin yli 1,8 metriä leveissä ajoneuvoissa. Äärivalojen käyttö voisi kuitenkin lisätä liikenneturvallisuutta ja helpottaa ennakointia liikenteessä.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko hallitus toimia sen puolesta että äärivalot sallittaisiin myös muissa kuin yli 1,8 metriä leveissä ajoneuvoissa?

Helsingissä 3 päivänä maaliskuuta 2011
Risto Kuisma /sd