Takaisin     Takaisin etusivu

Eduskunta 9.3.2011

KIRJALLINEN KYSYMYS

Julkisten palveluiden kilpailuttamisesta

Eduskunnan puhemiehelle

Kilpailutus voi parhaimmillaan lisätä palveluiden tehokkuutta ja parantaa niiden laatua, mutta valitettavan usein kilpailuttamisen tuloksena käy juuri päinvastoin. Viime aikoina julkisuudessa on ollut esillä mm vanhusten kotipalveluiden epäonnistuneet kilpailutukset, samoin kuin poliisihallinnon vainajien kuljetuksen kilpailutukset, joissa hinta on ratkaissut eikä laatutekijöihin, inhimillisyyteen tai yritysten taustoihin ole kiinnitetty huomiota. Varsinkaan sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuutta ja tehokkuutta ei kuitenkaan voida mitata pelkästään taloudellisilla mittareilla, joten se, että hinta käytännössä aina ratkaisee kilpailutuksen tulokset, johtaa moniin ongelmiin.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallitus sitä mieltä, että kaikkia julkisia tehtäviä voidaan kilpailuttaa? Missä kulkee kilpailutuksen raja?

Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 2011
Risto Kuisma /sd